خیلی وقت ها این امکان وجود دارد که دندانی که دچار تخریب زیادی شده، بدون روکش (که بخش های بیشتری از دندان تراش می خورد) با بازسازی کامل تاج با کامپوزیت یا آمالگام، ترمیم شود.

بازسازی کامل تاج دندان با کامپوزیت

روکش دندان ها تنها راه درمان دندان های پوسیده نیست.

این کار احتیاج به تجربه، دانش و مهارت دندانپزشک دارد.