ارایه نمونه کار برای بیمار با شكستگى تاج دندان

شكستگى تاج دندان منجر به نكروز دندان شده است.دندان نياز به روت كانال تراپى و بازسازى تاج دندان دارد.

ارایه نمونه کار برای بیمار با شكستگى تاج دندان

توسط: | برچسب ها: , , , | دیدگاه ها: 0 | دی ۱۳ام, ۱۳۹۶

درمان بيمار با سابقه شكستگى تاج

شكستگى تاج دندان یا دندان ضربه خورده قدامی در سن ۷ تا ۱۱ سال شایع است.اینخ ضربه میتواند باعث شکستگی تاج یا ریشه و یا لقی دندان شود.چون در این سن تکامل ریشه دندان کامل نشده است طرح درمان دچار پیچیدگی زیادی است.

شرح درمان:

در این بیمار یکسال پیش به دندان قدامی ضربه وارد شده (دندان ضربه خورده قدامی). دندان بعد از گذشت یکسال دچار آبسه شده است.آبسه به این معنا است که عصب دندان دچار نکروز (مرگ) شده است و ایجاد عفونت کرده است.
تصویر ۱ :دندان ضربه خورده به دلیل نکروز دچار تغییر رنگ طوسی شده است.ترمیم قبلی دندان به طور کامل انجام نشده و کوتاهتر از اکلوژن بیمار است.

تصویر ۲:بعد از برداشتن ترمیم قبلی ،ساختار باقیمانده دندان مشخص است.

تصویر  3:در رادیوگرافی قبل از کار لوسنسی (ضایعه) انتهای ریشه ملاحظه میشود که نشانه نکروز عصب دندان است.

تصویر ۴:دندان روت کانال تراپی (عصب کشی) شده است و این رادیوگرافی فاینال میباشد.انجام رادیوگرافی فاینال برای اطمینان از کیفیت و درست انجام شدن درمان ریشه ضروری است.

تصویر ۵:تاج دندان بازسازی کامل شده است (بدون انجام روکش) و زیبایی و فانکشن به بیمار بازگشته است.انجام روکش در این سن امکان ندارد. البته با بهبود تکنولوژی ساخت مواد ترمیمی همرنگ دندان نیاز به انجام روکش بسیار کاهش پیدا کرده است.تاج دندان در اثر ضربه دچار شکستگی شده است و دندان دچار نکروز (مرگ عصب دندان) شده است.

تصویر ۶:هیچ چیز بیشتر از برگرداندن زیبایی لبخند و اعتماد به نفس در این سن احساس بهتری به دندانپزشک نمیدهد.

  • كدام متخصص دندانپزشكى ميتواند ضربه هاى دندانى را درمان كند؟

ضربه به دندان مشکلی است که درمان های پیچیده ای را نیاز دارد. بهترین فرد برای درمان ضربه های دندانی متخصص روت کانال تراپی یا عصب کشی میباشد.چرا که متخصص درمان ريشه با احاطه کامل به تمام مخاطرات ضربه به دندان میتواند بهترین طرح درمان را پایه گذاری کند و بهترین درمان مقتضی را برای بیمار ضربه خورده انجام دهد.

در این طرح درمان یک از مسایل مهم باقی ماندن مادام العمر دندان ضربه خورده میبیاشد. شاید بتوان گفت یکی از مخاطرات دیگر این درمان برطرف کردن نگرانی والدین کودک میباشد.

 

درمان دندان قدامی ضربه خورده

ارسال پاسخ