مشاوره

آیا دندان فقط در صورت درد به درمان ریشه احتیاج دارد؟

به طور کلی، آستانه درد افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است. در فردی ممکن است کوچکترین محرک درد، غیرقابل تحمل باشد و شخصی هم ممکن است بالاترین محرک دردی، مشکلی برایش ایجاد نکند. برخی بیماران آستانه تحمل دردشان آنقدر بالا است که حتی یک درمان دندانپزشکی را می توانند با بی حسی تحمل کنند و از طرفی افرادی هم وجود دارند که با وارد کردن سونز در داخل دهانشان ابراز ناراحتی و درد می کنند و به دلیل متفاوت بودن آستانه در افراد مختلف، ممکن است در فردی دندان پوسیده و به ریشه رسیده باشد اما شخص تحمل می کند و مراجعه نمی کند. دلیل دوم آن است که پوسیدگی گاهی آنقدر با روند کندی پیش می رود که تحریکات وارد شده لا به لای تحریکات روزمره که به سیستم دهان و دندان وارد می شود، گم می گردد و روند آن یک دوره دو ساله را ممکن است طی کند و این حفره ممکن است در طی دو سال ایجاد شده باشد. گاهی روند آن قدر کند است که عصب دندان دچار حمله تندی نمی شود.