روت کانال مجدد

درمان مجدد ریشه دندان چیست؟

درمان مجدد ریشه دندان روشی است که در آن دندان دوباره باز شده و مواد پرکردگی که داخل کانال ریشه قرار داده شده بود، خارج می شود. اندودنتیست دندان را به دقت بررسی می کند و به دنبال کانال های اضافی احتمالی و دلایل احتمال می گردد. کانال دندان دوباره شکل دهی و تمیز می شود و عاملی که باعث ایجاد عفونت در درمان اولیه شده بود، برطرف می شود و دوباره کانال ریشه پر می شود.
درمان مجدد ریشه نسبت به درمان اولیه پیچیده تر است و نیاز به تکنیک های درمانی خاصی دارد و در نتیجه فقط توسط متخصصین روت کانال قابل انجام است.

 

درمان مجدد ریشه دندان، چرا؟

گاهی اوقات با وجود انجام درمان ریشه، دندان هنوز دردناک و مشکل دار باقی می ماند. حتی با وجود اینکه ماه ها و یا سالها از انجام درمان ریشه اولیه گذشته است. اگر دندان شما بهبود نیافته است و یا دوباره مشکل دار شده است، باید یک شانس دوباره به آن بدهید.

دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد که از آن جمله می توان به:
۱ – وجود کانال های باریک و یا انحناداری که در درمان اولیه درمان نشده اند.
۲ – پیچیدگی آناتومی کانال که باعث شده در درمان اولیه قسمتی از کانال درمان نشده باشد
۳ – تأخیر در قرار دادن ترمیم و یا روکش بعد از RCT و پانسمان باقی ماندن دندان برای مدت طولانی
۴ – ترمیم نامناسبی که باعث نشت بزاق به داخل کانال ریشه شده است
۵ – پوسیدگی جدیدی که در دندان ایجاد شده است و باعث آلوده شدن مجدد کانال ریشه شده است.
۶ – دندان دچار شکستگی شده است.

شکست ذرمان ریشه دندان

یکی از شایعترین علل شکست درمان ریشه دندان، وجود کانال اضافه است

 

 

طی retreatment یا درمان مجدد ریشه، دندان دوباره باز شده و مواد پرکردگی که داخل کانال ریشه قرار داده شده بود، خارج می شود. اندودنتیست دندان را به دقت بررسی می کند و به دنبال کانال های اضافی احتمالی و دلایل احتمال می گردد. کانال دندان دوباره شکل دهی و تمیز می شود و عاملی که باعث ایجاد عفونت در درمان اولیه شده بود، برطرف می شود و دوباره کانال ریشه پر می شود.
درمان مجدد ریشه نسبت به درمان اولیه پیچیده تر است و نیاز به تکنیک های درمانی خاصی دارد و در نتیجه فقط توسط متخصصین روت کانال قابل انجام است.
در هر صورت مطمئنا بهترین انتخاب حفظ دندان موجود است و در صورتی که درمان مجدد ریشه قابل انجام باشد، باعث خواهد شد که دندان حتی به اندازه طول عمر عملکرد داشته باشد. تکنولوژی های پیشرفته که مدام در حال update شدن هستند، می توانند به حفظ دندان شما کمک کنند.
تنها آلترناتیو برای درمان مجدد ریشه کشیدن دندان است که جایگزین کردن فضای خالی یا توسط ایمپلنت و یا بریج صورت می گیرد که هردوی این روش ها هزینه بر تر از نگه داشتن دندان موجود می باشد.