آناتومی دندانها

آناتومی دندانها در مورد انواع دندان و ساختمان دندان

آناتومی دندانها : دندان از بخش های مختلف تشکیل شده است.

یکی از بخش های مهم در دندان، پالپ دندان می باشد.

مینای دندان، عاج دندان از بخش های دیگر دندان می باشند.

 

انواع دندان

دندان شیری و دندان دائمی هر دو نیاز به مراقبت دارند.

 

ویزیت دندانپزشکی

اولین ویزیت دندانپزشکی کودک بهتر است در اولین سال تولد باشد.

ساختار دندان

ساختار دندان و بخش‌های مختلف دندان

ساختار دندان دندان ها انواع مختلفی دارند. با توجه به نوع دندان، شکل ظاهرى و شکل ریشه آن‌ها متفاوت است. برخی از دندان‌ها ریشه اضافی دارند. دندان از بخش‌های مختلف تشکیل‌شده است: مینا، عاج و پالپ.میناى دندان محکمترین ساختار بدن مى باشد. اما اسید ناشى از فعالیت باکترى ها این ... ادامه مطلب
پالپ دندان

پالپ دندان | پالپ دندانی dental pulp دقیقا چیست؟

پالپ دندان چیست؟ پالپ دندانى بافت نرمى ست که در مرکز دندان قرار دارد. این بافت، حاوى اعصاب و عروق خونى و بافت همبندى مى‌باشد. کانال ریشه از نوک ریشه دندان تا پالپ شامبر (در تاج دندان) ادامه پیدا مى‌کند و این اعصاب و عروق خونى و بافت همبندى را ... ادامه مطلب