دندان

دندان از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟

دندان و مواد تشکیل دهنده دندان چیست ؟

ساختمان دندان چیست ؟

پالپ چیست؟

اسامی دندانها با شکل کدامند ؟

بهترین متخصص عصب کشی دندان در تهران دکتر آذر اصلانی مقدم

فیلم عصب کشی دندان را با روش دکتر آذر اصلانی ببینید.

ساختار دندان

ساختار دندان و بخش‌های مختلف دندان

ساختار دندان دندان ها انواع مختلفی دارند. با توجه به نوع دندان، شکل ظاهرى و شکل ریشه آن‌ها متفاوت است. برخی از دندان‌ها ریشه اضافی دارند. دندان از بخش‌های مختلف تشکیل‌شده است: مینا، عاج و پالپ.میناى دندان محکمترین ساختار بدن مى باشد. اما اسید ناشى از فعالیت باکترى ها این ... ادامه مطلب
پالپ دندان

پالپ دندان | پالپ دندانی dental pulp دقیقا چیست؟

پالپ دندان چیست؟ پالپ دندانى بافت نرمى ست که در مرکز دندان قرار دارد. این بافت، حاوى اعصاب و عروق خونى و بافت همبندى مى‌باشد. کانال ریشه از نوک ریشه دندان تا پالپ شامبر (در تاج دندان) ادامه پیدا مى‌کند و این اعصاب و عروق خونى و بافت همبندى را ... ادامه مطلب