ویدیوی عصب کشی دکتر آذر اصلانی مقدم

ویدئوی با کیفیت مراحل درمان ریشه دندان (عصب کشی) توسط دکتر آذر اصلانی مقدم متخصص روت کانال تراپی در تهران با تصاویر و فیلم های واقعی

طرح درمان پیشنهادی برای دندانی که ساختاز ریاد از دست داده روکش است. در هنگام روکش کردن دندان های سالم باید تراش بخورد و هیچ چیزی جایگزین بافت دندان نمیتواند باشد.

گیتس گلیدن در روت کانال تراپی (درمان ریشه دندان)

گیتس گلیدن، gates gliden مزایا و ملاحظات آن: از سری ویدئوهای آموزش های تخصصی سایت دکتر آذر اصلانی مقدم اندودنتیست (متخصص درمان ریشه دندان). ویژه دندانپزشکان

چگونه نخ دندان بزنیم؟

در این ویدیوی آموزشی روش صحیح استفاده از نخ دندان با توضیحات دکتر آذر اصلانی دندان پزشک متخصص آموزش داده می شود

آموزش نخ کشیدن دندان به صورت خلاصه

در این ویدئوی آموزشی روش صحیح استفاده از نخ دندان توسط دکتر آذر اصلانی به صورت خلاصه نمایش داده می شود.