سپتامبر 3, 2017

دندان کودک

مراقبت از دندان کودک

مراقبت از دندان کودک برخی از والدین نحوه مراقبت از دندان کودک را نمی دانند. برخی دیگر نمی‌دانند سلامت دهان و دندان فرزندشان به چه میزان اهميت دارد. آنها می‌دانند که باید از بروز پوسیدگی در دندان‌ های آنها جلوگیری کنند اما بهترین راه برای مراقبت از دندان کودک را ... ادامه مطلب