دسامبر 2017

دندانپزشکی

دندانپزشکی چیست و دندانپزشک کیست؟

دندانپزشکی چیست؟ دندانپزشکی شاخه ای از علوم پزشکی است که به تشخیص و درمان در ارتباط با مشکلات دهان و دندان و لثه ها می پردازد. در دوره 6 ساله آموزش دندانپزشکی که به 2 قسمت علوم پایه (2 سال) و کلینیک (4 سال) تقسیم می شود، دانشجو ابتدا: مباحث ... ادامه مطلب