آوریل 2018

بهداشت دهان و دندان

هر روز بهتر از دیروز

بهداشت دهان و دندان را هر روز بهتر از دیروز انجام دهید در “هر روز بهتر از دیروز” هدف این است که در غالب ویدیوهای کوتاه یک دقیقه ای (اینستاگرامی) آگاهی مردم در ارتباط با بهداشت دهان و دندان بالا رود. در حال حاضر تنوع محصولات بهداشتی در بازار به ... ادامه مطلب