ژانویه 2019

روکش دندان

روكش دندان | مزایا و معایب

روكش دندان، در خيلى از مواقع طرح درمان پيشنهادى دندانپزشك براى دندانهايى كه ساختار زيادى از دست داده اند. اين درحالى است كه در اكثر مواقع اين امكان وجود دارد كه به جاى روكش دندان، بازسازى كامل تاج دندان با آمالگام يا كامپوزيت انجام شود.  روکش دندان چیست؟ روكش دندان ... ادامه مطلب