آوریل 2020

آبسه دندان

آبسه دندان چیست؟

آبسه دندان در اثر باکتری ایجاد می شود. مثل هر عفونت دیگر. علت اصلی آن این است که پوسیدگی دندانی درمان نشده است و این پوسیدگی به حفره مرکزی دندان که همان حفره پالپ یا عصب است رسیده است. گاهی اوقات دندان پرکردگی وسیعی دارد و این ترمیم وسیع باعث ... ادامه مطلب