روکش دندان

طرح درمان پیشنهادی برای دندان‌هایی که ساختار زیادی از دست داده، روکش است. برای روکش کردن، دندان به مقدار زیادی تراش داده می‌شود.

گیتس گلیدن در روت کانال تراپی (درمان ریشه دندان)

گیتس گلیدن، gates gliden مزایا و ملاحظات آن: از سری ویدئوهای آموزش های تخصصی سایت دکتر آذر اصلانی مقدم اندودنتیست (متخصص درمان ریشه دندان). ویژه دندانپزشکان

چگونه نخ دندان بزنیم؟

در این ویدیوی آموزشی روش صحیح استفاده از نخ دندان با توضیحات دکتر آذر اصلانی دندان پزشک متخصص آموزش داده می شود

آموزش نخ کشیدن دندان به صورت خلاصه

در این ویدئوی آموزشی روش صحیح استفاده از نخ دندان توسط دکتر آذر اصلانی به صورت خلاصه نمایش داده می شود.